Loading
Concept voor de stad Rotterdam

Een initiatief voor beter en collectief inzamelen van oud papier in steden

Het probleem

Rotterdam — Er gaat dagelijks veel oud papier verloren door de huidige aanpak van papier inzameling

Wijkcontainers zitten vol en daardoor belandt oud papier naast containers en op straat, met als gevolg dat het niet meer bruikbaar is om te recyclen.

En dat terwijl papier een zeer circulair materiaal is. (Oud) papier is minimaal 25 keer te recyclen en levert geld op.

Claim Je Container is een initiatief waarbij straten of buurten in Rotterdam papier wijkcontainers kunnen claimen.

Dat houdt in samen zorgen voor de oud papier inzameling en het onderhoud van de container. In ruil daarvoor krijgen ze de opbrengsten van het ingezamelde oud papier, welke kunnen worden ingezet voor groene, sociale of veiligheidsdoeleinden in de wijk.

[speculatief]

Back To Top